تحقیر تسلیحات ساخت آمریکا با فندک

🔹یمنی‌ها هر بار که تجهیزات آمریکایی سعودی‌ها را به غنیمت می‌گیرند آن را با یک فندک به آتش می‌کشند تا با همین فندک تجهیزات نظامی آمریکایی و سعودی‌ها را تحقیر کنند.

🔹یمنی‌ها برای تحقیر بیشتر سعودی‌ها اسم این کار را "منظومة الولّاعة" (سامانه فندک) گذاشته‌اند.

@AkhbareFori