رشوه متهم ۴۰۰۰میلیاردی به خاوری

🔹عباس ایروانی که دادگاه او را به دست‌درازی به ۴هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال متهم کرده، کیست؟

🔹کسی که ادعا شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته است/شرق

@AkhbareFori