♦#چند_خبر_کوتاه

🔹دبیر ستاد اربعین وزارت امورخارجه: اقامت بیشتر از ۳۰روز در عراق برای زائران ایرانی جریمه و منع سفر مجدد را در پی خواهد داشت.

🔹رئیسی: فتنه عراق مانند فتنه مشهد محقق نشد.

🔹نماینده مردم اراک: تسریع در پرداخت حقوق کارگران "آذرآب" اراک را پیگیری می‌کنیم.

🔹نامه وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور: موج جدید آفت ملخ صحرایی آخر سال می‌آید. دستور فرمایید سازمان برنامه و بودجه و استانداران برای تأمین اعتبار، تجهیزات، امکانات مورد نیاز مبارزه، پشتیبانی‌های لازم را به عمل آورند.

@AkhbareFori