♦️کارت سوخت خود را چطور پیدا کنیم؟

🔹افراد به راحتی می‌توانند با ورود به سایت sokht.epolice.ir و وارد کردن شماره پلاک خود پیگیر وضعیت کارت سوخت خود شوند.

🔹همچنین با دریافت شماره مرسوله پستی و ورود به شرکت ملی پست کارت سوخت خود را به راحتی پیدا کنند.

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1390353