فلاحت‌پیشه: بیانیه اخیر سه کشور اروپایی تیرخلاص به برجام بود

عضو کمیسیون امنیت ملی:

🔹بیانیه اخیر اروپا در قالب سیاست فشار بر ایران شکل‌گرفته و برای نخستین بار به‌صورت رسمی کشورهای اروپایی باسیاست فشار آمریکا علیه ایران همراهی کردند.

🔹اروپایی‌ها برخلاف آمریکا که دوگانه‌گویی نکرد، وقت ایران را کشتند و کمکی هم به اجرای برجام نکردند؛ بیانیه اخیر آنها تیر خلاص به برجام بود.

🔹جانسون نخستین برهم‌زننده برجام در میان اروپایی‌ها است؛ دلیلی نداشت روحانی با او دیدار کند.

@AkhbareFori