🔹 با توجه به اهمیت پرهیز کردن از حضور در اماکن عمومی به دلیل شیوع ویروس کرونا ، توصیه می شود استفاده از سامانه های دولتی را جایگزین مراجعات حضوری کنیم.

🔹 اپلیکیشن رایگان پادو توصیه ما به شما جهت دسترسی سریع و راحت به بیش از بیست نوع خدمت دولتی

#کرونا_را_شکست_میدهیم