♦#چند_خبر_کوتاه

🔹طالبان به دنبال توافق با آمریکا در شهر دوحه قطر، دستور توقف حملات در افغانستان را صادر کرد./ایرنا

🔹شورای امنیت برای مهار کرونا در کره شمالی، معافیت از تحریم صادر کرد.

🔹فوت یک زن مشکوک به کرونا در بیمارستان سقز/ فارس

🔹ترامپ: موارد بیشتری از کرونا در آمریکا محتمل است.

@AkhbareFori