حیوانات خانگی ناقل ویروس کرونا هستند؟

🔹توصیه دکتر محبی رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران در رابطه با ویروس کرونا به کسانیکه از حیوانات خانگی در منزل نگهداری میکنند.

#مبارزه_با_کرونا

#ایران_سالم

🚨 لحظه به لحظه اخبار #کرونا را اینجا ببینید

telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA