♦️قیمت گوشت گوسفندی از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذشت 🔹رشد تولید داخل و واردات انواع گوشت گوسفندی و گوساله در حالی است که نرخ خرده‌فروشی این محصول در بازار مصرف در حال افزایش است. 🔹بررسی قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در بازار حاکی از عبور نرخ این…