♦️تمامی مدارس و دوره‌های تحصیلی و آموزشی همدان تعطیل شد

🔹به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس و اهتمام به سلامتی دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده های آنان و نظر به هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی استان همدان تمامی مدارس دوره های تحصیلی، مراکز آموزشی علمی آزاد و زبان سراسر استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه چهارم و پنجم اسفندماه ۹۸ در نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل گردیدند.

#اخبارفوری_همدان را اینجا ببینید

https://t.me/joinchat/AAAAAD6mWtM-xy5-b1w3qQ