نماینده قم از مثبت بودن تست کرونای دکتر قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد

امیرآبادی:

🔹چرا فرمانده عملیات علیه کرونا(وزیر بهداشت) به قم نمی‌آید!؟

🔹ما فرمانده گردانمان (رئیس دانشگاه علوم پزشکی) مجروح شده و فرمانده نداریم./نسیم

#مبارزه_با_کرونا #ایران_سالم

@AkhbareFori