خبر خوش وزارت بهداشت برای دانشگاه های علوم پزشکی: موافقت وزیر با جذب نیروهای پزشکی و پرستاری

🔹معاون پرستاری وزارت بهداشت: پرستارانی که در روزهای بحرانی مقابله با کرونا حضور دارند در اولویت استخدام هستند.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو