​​چرا احمدی نژاد هر کار کند، حاشیه امن دارد؟ 🔹اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به سخنان اخیر آقای احمدی نژاد و انتشار فایل های صوتی و هجمه به قوه قضاییه و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی چرا برخورد با او صورت نمی گیرد؟ شما گفته اید…