♦#چند_خبر_کوتاه

🔹یارانه خرداد ماه واریز و قابل برداشت شد.

🔹نماینده کارگران در شورای عالی کار: ۸۳ درصد کارگران زیر خط مرگ زندگی می‌کنند/تسنیم

🔹نماینده مردم سبزوار: گرانی کالا‌ها و اجناس ضروری، معیشت کارگران، بازنشستگان و دهک‌های پایین جامعه را تهدید می‌کند.