استراحت در شانه خاکی جاده باعث مرگ ۴ نفر شد

🔹انحراف یک دستگاه خودروی سواری در جاده بابل به قائمشهر چهار عضو یک خانواده را که در حال صرف غذا و استراحت در حاشیه جاده بودند، به کام مرگ کشاند.

شرح خبر در کانال اخبار لحظه ای #مازندران