♦️پیکر ۶۱ نفر از جانباختگان سانحه سقوط هواپیما آماده تحویل به خانواده‌ها سرپرست دادسرای امور جنایی تهران: 🔹پیکر ۶۱ نفر از جانباختگان سانحه هوایی آماده تحویل به خانواده این افراد است. 🔹مقرر شده است تا پزشکی قانونی با خانواده قربانیان تماس گرفته تا برای تحویل…