♦️نخست‌وزیر اوکراین استعفا کرد

🔹رسانه‌های محلی از تقدیم نامه استعفای «اولسکی هونچاروک» نخست‌وزیر اوکراین به رئیس‌جمهور این کشور خبر دادند.

@AkhbareFori