امکان مشاهده علت عدم تعلق بسته معیشتی فراهم شد

🔹امکان مشاهده عدم برخورداری از بسته حمایت معیشتی برای برخی از متقاضیان این بسته از طریق سایت hemayat.mcls.gov.ir فراهم و افراد می‌توانند علت نگرفتن بسته معیشتی را مشاهده کنند.

@Akhbarefori