♦️شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قویترین فرمانده مبارزه با تروریست در منطقه بود رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه تهران: 🔹شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قویترین فرمانده مبارزه با تروریست در منطقه بود به این عنوان هم شناخته شده است، کدام فرمانده دیگر…