ظریف:

یک روز غم انگیز

نتیجه گیری اولیه تحقیقات داخلی توسط نیروهای مسلح:

🔹خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایالات متحده منجر به فاجعه شد.

🔹عمیق پشیمانیم، پوزش و عرض تسلیت به مردم ما، به خانواده های همه قربانیان و سایر ملل تحت تأثیر.

@AkhbareFori