♦️صالحی‌امیری: ورزشکاران مهاجرت کرده هیچ محدودیتی برای بازگشت ندارند

رییس کمیته المپیک:

🔹معتقدیم نباید مانع مهاجرت ورزشکاران شویم و باید شرایطی ایجاد کنیم که ورزشکاران چه در داخل و خارج احساس امنیت داشته باشند. /ایرنا

@AkhbareFori