♦️امکان تحصیل همزمان با خدمت سربازی وجود ندارد

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

🔹سربازان فقط در صورت پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل از خدمت سربازی ترخیص می‌شوند.

🔹اخبار منتشره درباره ادامه تحصیل سربازان حین خدمت فقط در خصوص مهارت آموزی سربازان در دانشگاه‌های جامع علمی ـ کاربردی و فنی و حرفه‌ای است./شبکه خبر

@AkhbareFori