الیاف تهیه شده از پوست انسان تولید شدند!

الیافی که عملا می‌توانند برای بخیه زدن و سایر موارد مربوطه استفاده شوند و احتمال بروز مشکلات خودایمنی را به حداقل برسانند، مشکلاتی که امکان وقوعشان در زمان استفاده از نخ‌های متداول وجود دارد!

@AkhbareFori