المیادین: آژیر خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمد

🔹المیادین گزارش داده صدای آژیر خطر در سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد به صدا درآمده است.

@AkhbareFori