🔴تبریزیان بازداشت شد؟

دولت بهار نوشت:

🔹درپی شکایت از کتابسوزی شیخ عباس تبریزیان برخی خبرها حاکیست وی بازداشت شده است.

🔹اخیرا کلیپی از تبریزیان در حال آتش زدن کتاب طب هاریسون در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب منفی وسیعی داشت.

@Akhbarefori