♦️بازگشت میزبانی به نمایندگان ایران در آسیا 🔹در جلسه‌ امروز نمایندگان ایران با ویندسور جان دبیرکل AFC، تیم ایرانی توانست از حق نمایندگان کشور دفاع کند و با تایید AFC تیم‌های ایرانی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان میزبان رقبای خود خواهند بود. 🔹همچنین مقرر شد دیدارهای…