انتقاد مجری تلویزیون از جواد خیابانی در برنامه زنده

🔹آن "کتاب" حافظ را که به جای "خط" نوشته "مشق"، بیاورید، "یک کتابخانه" جایزه بگیرید آقای خیابانی! ابتدایی‌ترین چیزی که یک تصحیح‌کننده نسخ خطی باید بداند، وزن شعر است!

🔹جواد خیابانی پیشتر در توجیه شعر غلطی که از حافظ شیرازی خوانده بود، در یک برنامه تلویزیونی گفت در یکی از نسخه‌های دیوان حافظ نوشته "نگار من که به مکتب نرفت و مشق(!!!) ننوشت، به جای خط ننوشت"!

@AkhbareFori