🎥قاضی‌سراج:

🔹موضوع حقوق‌های نجومی از بانک رفاه شروع شد؛ یک پاسدار امنیت پرواز در هواپیما موضوع را به من گفت و پیگیری کردیم.

🔹جمع حقوق‌های نجومی به فساد یک پرونده اقتصادی نمی‌رسید.

🔹ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران خوب کشور را بدنام کرد.

🔹یکی از وکلای پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی، فقط ۱۰میلیارد تومان قرارداد داشت.

🔹حقوق قاضی باید با وکیل مقایسه شود نه کارمند

@AkhbareFori