تاجران چینی تمام تولیدات ماسک کشور را پیش خرید کردند

🔹فیصل مرداسی مشاور انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی و افزایش سرسام آور مصرف ماسک باید صادرات آن ممنوع گردد تا بازار داخلی از تعادل خارج نگردد. اکنون تاجران چینی در بازار ایران مشغول خرید ماسک هستند و تقریبا تمام تولیدات را پیش خرید می‌کنند.

@AkhbareFori