♦️روحانی: باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم

روحانی در جلسه هیئت دولت:

🔹باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم، خدمات دولت را برای مردم تشریح کنیم؛ واقعیت‌های کشور را برای مردم توضیح دهیم.

🔹همانطور که حضور شما در تشییع پیکر و بدرقه آن سردار بزرگ دشمن را منکوب کرد و قدرت و وحدت شما را نشان داد، امروز هم ما نیازمند هستیم که در روز ۲۲ بهمن باز هم در کنار هم قرار بگیریم.

🔹به صحنه بیاییم و به دنیا بگوییم ممکن است ما از هم گله‌هایی و نکاتی داشته باشیم، ولی خواهش می‌کنم همه نکات را درون خانواده ببریم.

🔹به عنوان یک خانواده، حال ممکن است فرد و یا افرادی اشتباه کنند و کاری انجام دهند، باید در درون خانواده به هم انتقاد کنیم.

@AkhbareFori