🏮دنبال سیم کارت ٠٩١٢ میگردی؟

🔺پــس زودعــضوِ قدیمی ترین و معتبرترین فروشگاه سیم کارت ٠٩١٢ درایران شو😍

☄️واگذاری کد ١ و ٢ و ٣ صـفر

🔥فروش خطوط ٠٩١٢رُنـــدُ معــمولی

🔺نـقـــد و اقساط

https://telegram.me/joinchat/AAAAAD-ieN1qR4fbD_hSyQ

فروش به صورت حضوری و غیر حضوری برای سراسر ایران 💌📦📫

@simberger