♦️ترامپ:فکر می‌کنم تحریم‌ها علیه ایران اثرگذار هستند؛ گزینه نظامی هم اثرگذار است 🔹«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر استرالیا در واشنگتن گفت که از سیاست خویشتنداری در قبال ایران استفاده می‌کنم و برخی این را درک کرده…