غذای دانشجویی پرسی چند؟

🔹با توجه به شرایط اقتصادی کشور ، قیمت موادغذایی نسبت به پارسال افزایش یافته است.

🔹بر این اساس متوسط نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید مبلغ یک هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است./باشگاه خبرنگاران

@AkhbareFori