♦️توضیح وزارت بهداشت در مورد ادعای عجیب ساکنان یک روستا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: 🔹موضوعات مطرح شده در مورد علل ابتلای تعدادی از سکنه یکی از روستاهای شهرستان لردگان به ویروس اچ آی وی، هیچگونه ارتباطی با تست قند خون و اقدامات غربالگری…