♦️ کج سلیقگی وزارت بهداشت اینبار در آستانه اربعین

🔹محسن فرهادی معاون وزارت بهداشت در قالب توصیه‌های بهداشتی به زائران اربعین، با اشاره به اینکه میزان سطح بهداشت در پاکستان و افغانستان پائین مدعی شده مردم این کشورها می‌توانند حامل میکروب‌های عفونی مختلفی باشند!

🔹این کج سلیقگی وزارت بهداشت در حالی است که سالهای گذشته نیز برخی مقامات دولتی، با ادبیاتی کنایه آمیز خطاب به زائران #اربعین موضوعات فرعی و حاشیه‌ای را مطرح کرده بودند.

@AkhbareFori