♦️۹۶ درصد تماس‌ها با آتش‌نشانی، مزاحمت تلفنی است

گفت‌و گو با چند مزاحم تلفنی آتش‌نشانی:

🔹خیلی وقت‌ها در خانه تنها می‌ماندم و گاهی از سر تنهایی، به ۱۲۵ زنگ می‌زدم تا چند کلمه با اپراتورش صحبت کنم

🔹می‌خواستم از حضور سرگردان خودروها، نیروها و تجهیزات آتش‌نشانی در آن منطقه، فیلم‌برداری کنیم و فیلمش را در شبکه‌های اجتماعی، منتشر کنیم و لایک بگیریم

🔹انگار آن نوجوان، فقط به‌دنبال هیجان و تفریح با چاشنیِ آدرنالین بود. چیزی شبیه در یک خانه را زدن و فرار کردن!

بیشتر بخوانید

http://khabarfoori.com/detail/1385042