چسباندن برچسب اموال روی قاشق و چنگال سلطنتی دوران قاجار ‼

قابل توجه وزارت میراث فرهنگی!

مسئولان کاخ گلستان به هدایای دوران قاجار برچسب اموال زده‌اند

این حجم از بی‌توجهی برای مسئولی که تنها وظیفه‌اش حفظ میراث فرهنگی است در هر کجای دنیا اتفاق بیفتد جریمه‌اش زندان و برکناری خواهد بود

@AkhbareFori