♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹آموزش و پرورش: مدارس شهرستان‌های استان تهران فقط فردا تعطیل هستند.

🔹شبکه سه تا پایان سال طنز پخش‌می‌کند/ تغییر کنداکتور بخاطر کرونا و تعطیلی مدارس

🔹وزیر دفاع دستور داد تا روزانه ۲۰ هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده برای تامین نیاز مردم تولید شود.

@AkhbareFori