مجلس جدید رئیس جمهور آینده ایران را تعیین می‌کند

🔹دولت بعدی احتمالا آنتی‌تز دولت روحانی خواهد بود و از همان جایی قدرت و محبوبیت به دست می‌آورد که روحانی آن را از دست داده است

🔹یک احمدی‌نژادی یا قالیبافی؛ کدام یک راهی پاستور می‌شود؟

اینجا بخوانید و نظر بدهید

https://khabarfoori.com/detail/1699056