♦#چند_خبر_کوتاه

🔹گروه خودروسازى تویوتا نیز همانند هیوندایی و مزدا ایران را تحریم کرد/خانه ملت

🔹بانک اتریشی اوبر اعلام کرد به دلیل تهدید تحریم های آمریکا، از ایران خارج می شود وبه فعالیت هایش در ارتباط با ایران پایان می دهد/شرق

🔹بازرسی کل کشور: فساد در خرید هواپیما محرز شده است.