♦#چند_خبر_کوتاه

🔹عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان: شماری از قضات طی تماس تلفنی یا حضوری به سخنان روز گذشته محمود صادقی نماینده تهران اعتراض داشته و از وی شکایت کردند.

🔹کرباسیان: اگر"FATF" تصویب نشود وضعیت نامناسبی پیش می‌آید.

🔹نظر محمد هاشمی در مورد حضور روحانی در مجلس: نسخه‌ای جدید از مناظره‌های انتخاباتی ۹۶ را تماشا خواهیم کرد /انتخاب

🔹حداد عادل به دلیل کسالت بستری شد.

@AkhbareFori