♦️باطل کردن کارت‌های ملی قدیمی با وجود مشکلات در صدور کارت‌های جدید

#حرف_مردم

🔸سازمان ثبت احوال کشور در حالی کارت ملی های قدیمی را باطل اعلام کرده که هنوز کارت ملی های جدیدی که مردم ماه‌هاست اقدام کردن رو تحویل نداده. مردم جهت گرفتن ویزا برای بعضی از کشورها، ثبت سند، امور بانکی دچار مشکل شدن.

📪با ارسال تصاویر، فیلم‌، برداشت و نظرات، رسانه خود را به روز کنید

@Ertebat_ba_ma

💬حرف مردم، رسانه‌ای برای مردم

t.me/joinchat/AAAAADwTVAPnAZ6T9AMI8Q