🔹این بالگرد در منطقه بز سینا یا دالامپر بخش سیلوانا ارومیه به دلیل نقص فنی سقوط کرده است و عوامل پرواز زنده هستند اما احتمال شهادت یک نفر از سرنشینان آن وجود دارد. 🔹هیچ گونه مشکل امنیتی در مرزهای استان وجود نداشته و سقوط این بالگرد ربطی به موضوعات امنیتی ندارد…