♦️قاضی پرونده شرکت‌های پتروشیمی در سومین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان: متهم ردیف اول این پرونده متهم به تحصیل ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو، معادل ۸ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.

🔹وکیل متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی: متهم در دوران تحریم هیچ چاره ای جز کارهایی که انجام داده نداشته و هیچ انگیزه ای جز خدمت به نظام نداشته است./ ایرنا

@AkhbareFori