♦️احتمال سقوط قیمت پراید به پایین‌تر از ۴۰میلیون تومان

🔹ورود خودروهای مانده در انبار خودروسازان داخلی، دلالان را نگران سقوط سریع قیمت خودرو کرده است

🔹گفته می‌شود به‌زودی بیش از ۴۰ هزار خودرو جدید وارد بازار می‌شود

درباره آینده بازار، بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1162326