♦️این مرد، اسطوره ایثار و مجسمه زنده مرام و تندیس مردانگی است

🔹غلام‌علی سیفی از نانوایان قدیمی اهواز که این شب‌ها آن‌قدر بیدار ماند و تا پاسی از شب برای سیل‌زده‌ها نان پخت که از شدّت خستگی، چهار انگشت دستش را فرستاد زیر تیغ دستگاهِ پهن‌کن خمیر

@AkhbareFori