اینجاست که فریدون مشیرى میفرماید:

آنچه خوبان همه دارند
تو یکجا داری...

🔹شباهت مکان های دیدنی دنیا هست و نمونه�

اینجاست که فریدون مشیرى میفرماید:

آنچه خوبان همه دارند

تو یکجا داری...

🔹شباهت مکان های دیدنی دنیا هست و نمونه‌ی ایرانی را ببینید و به کشورمان افتخار کنیم

@AkhbareFori