♦#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر امور خارجه ترکیه: تحریم‌ها علیه ایران به کل منطقه زیان می‌رساند.

🔹پس از تیراندازی مرگبار تگزاس آمریکا که اغلب قربانیان آن مکزیکی بودند در اعتراض به سخنان نژادپرستانه ترامپ، هشتگ «TrumpsTerrorists#»(تروریست‌های ترامپ) به ترند روز تبدیل شد.

🔹وزیر بهداشت: اجازه نمی‌دهم سیاست وارد فضای "سلامت" شود.

@AkhbareFori