🇮🇷 دوازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته

۲۶_۲۳ بهمن ؛ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاعات و اخبار گردشگری را در این کانال دنبال کنید

🆔 @gardeshgar_miras

  دانلود ویدئو