🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام رضا(ع): پیوند خویشاوندى را برقرار کنید گرچه با جرعه آبى باشد، و بهترین پیوند خویشاوندى، خوددارى از آزار خویشاوندان است. 

#صبح_نو

⏳امروز ‌یکشنبه

۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۲ محرم ۱۴۴۱

۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM